Index of /

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[  ]Biznesa un ekonomikas fakultātes noslēguma darbu pētījumu virzieni 2023.2024. Research directions for Thesis development, Faculty of Business and Economics 2023-2024. pdf.pdf2024-02-05 12:33 452K 
[  ]Competence Model.pdf2023-11-21 11:02 281K 
[  ]Darba izpildes vadības sistēma.doc2023-11-21 11:02 718K 
[  ]Darba izpildes vadības sistēmas rokasgramata RISEBA.pdf2015-05-07 14:35 736K 
[  ]INSTRUKCIJA MĀCĪBSPĒKIEM klātienes nodarbību organizēšanai.pdf2021-09-13 11:30 409K 
[  ]KĀRTĪBA kādā RISEBA tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības.pdf2021-09-13 11:30 651K 
[  ]Kompetencu_modelis.pdf2023-11-21 11:02 418K 
[  ]MN0002_01 Studiju kartēšanas metodiskais norādījums.pdf2019-05-31 09:48 896K 
[  ]MN0002_01 Study programme mapping methodological material.pdf2019-12-10 15:04 786K 
[  ]MN0003-01 Distance learning study course component teaching-methodological material (content) basic requirements.pdf2020-10-23 09:19 253K 
[  ]MN0003_01Tālmācības studiju kursa sastāvdaļu mācību-metodisko materiālu pamatprasības.pdf2019-05-31 09:48 187K 
[  ]MN0004-01 Day and evening study form Study course component teaching-methodological material (content) basic requirements.pdf2020-10-23 09:19 123K 
[  ]MN0004_01 Dienas un vakara nodaļas metodisko materiālu pamatprasības.pdf2019-10-03 11:47 150K 
[  ]MN0005_01 RISEBA Recenzentu vadlīnijas BEF.pdf2019-10-03 11:42 293K 
[  ]MN0005_01 RISEBA Reviewer guidelines BEF.pdf2019-10-03 11:42 191K 
[  ]MN0007_01 Metodiskie norādījumi prakses organizēšanai.pdf2019-11-04 09:23 365K 
[  ]MN0007_01 Student internship guidelines.pdf2019-11-04 09:52 321K 
[  ]NL0001-01 Nolikums par satversmes sapulci.pdf2019-12-10 13:39 723K 
[  ]NL0001-02 Constitution RISEBA EN.pdf2020-10-23 09:19 258K 
[  ]NL0001-02 Par Satversmes apstiprināsanu.pdf2020-03-24 10:24 67K 
[  ]NL0002-01 Senata_Nolikums_2007.pdf2013-03-12 06:45 965K 
[  ]NL0002-02 Senate Regulations_2007_EN.pdf2020-10-23 09:19 228K 
[  ]NL0004-01 Ētikas kodekss.pdf2014-10-02 12:49 214K 
[  ]NL0004-01 Code of ethics.pdf2014-10-02 12:50 105K 
[  ]NL0004-02 Code of Ethics EN.pdf2021-09-08 11:24 170K 
[  ]NL0004-02 Ētikas kodekss.pdf2021-08-25 07:15 318K 
[  ]NL0005-05 Studiju nolikums_2017.pdf2017-05-31 14:27 295K 
[  ]NL0005-05 Study regulations.pdf2019-11-27 12:30 120K 
[  ]NL0006-07 Regulations on study paper development.pdf2017-05-19 07:40 1.6M 
[DIR]NL0006-07_Regulations on study paper development/2020-03-24 09:55 -  
[DIR]NL0006-07_Studiju darbu izstrādāšanas nolikums/2020-03-24 09:54 -  
[  ]NL0006-07_Studiju darbu izstrādāšanas nolikums_2016_2017.pdf2020-05-25 09:49 1.8M 
[DIR]NL0006-08_Положение о разработке учебных работ/2020-05-25 09:48 -  
[  ]NL0006-08_Положение о разработке учебных работ_2016_2017.pdf2020-05-25 09:49 1.3M 
[  ]NL0009-02 Department Regulations_EN.pdf2020-10-23 09:19 233K 
[  ]NL0009-02 Katedras nolikums.pdf2009-10-05 07:56 125K 
[  ]NL0010-07 Studejošo pašpārvaldes nolikums.pdf2018-03-27 07:57 316K 
[  ]NL0010-07 Student Council Regulations.pdf2020-10-23 09:19 447K 
[  ]NL0011-02 Methodological Council Regulations_EN.pdf2020-03-19 21:28 392K 
[  ]NL0011_02 Metodiskās padomes nolikums.pdf2013-04-11 08:50 85K 
[  ]NL0012-01 Akademiskās šķīrējtiesas nolikums.pdf2009-10-05 07:57 98K 
[  ]NL0012-01 Arbitration court regulations.pdf2020-10-23 09:19 28K 
[  ]NL0016-03 Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos.pdf2020-10-23 09:11 5.1M 
[  ]NL0016-03_Regulations on Election of Academic Positions_EN.pdf2020-03-19 21:28 6.4M 
[  ]NL0016-04 Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos.pdf2023-11-27 10:51 323K 
[  ]NL0031-05 Nolikums par studiju virziena pasnovertejuma zinojuma izstradi_2017.pdf2017-12-01 14:18 377K 
[  ]NL0031-05 Regulations on Development of Self-Assessment_2017-converted_EN.pdf2020-10-23 09:19 281K 
[  ]NL0033-02 Joint doctoral programme Study provisions.pdf2019-01-28 14:02 36K 
[  ]NL0033-02 Kopīgās doktora studiju programmas Biznesa vadība Studiju nolikums.pdf2019-01-28 13:51 145K 
[  ]NL0036-01 Regulations for Admission Commissions.pdf2020-10-23 09:19 129K 
[  ]NL0036-01 Uzņemšanas komisijas nolikums.pdf2009-10-05 08:02 97K 
[  ]NL0037-02 RISEBA Scientific Committee regulations_EN.pdf2020-03-19 21:28 1.1M 
[  ]NL0037-02 Zinātniskās padomes nolikums.pdf2019-12-10 13:00 283K 
[  ]NL0039-02 Programme Committee Regulations_en.pdf2020-10-23 09:19 292K 
[  ]NL0039-02 Studiju programmas padomes nolikums.pdf2017-11-01 10:03 598K 
[  ]NL0049-01 Intelektuālā īpašuma nolikums studējošajiem.pdf2019-12-10 13:01 205K 
[  ]NL0049-01 Students Intellectual Property Management Regulation.pdf2020-10-23 09:19 1.6M 
[  ]NL0050-01 Nolikums par plaģiātismu.pdf2011-03-16 12:52 281K 
[  ]NL0050-01 Plagiarism regulation.pdf2013-12-18 07:49 90K 
[  ]NL0050-02 Nolikums par plaģiāta kontroli un novēršanu_un_metodiskais_mat..pdf2021-09-23 12:27 391K 
[  ]NL0050-02_ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПЛАГИАТА_u_МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.pdf2021-09-23 12:27 405K 
[  ]NL0050-02_REGULATION ON THE CONTROL AND PREVENTION OF PLAGIARISM_with methodological_material.pdf2021-09-23 12:27 260K 
[  ]NL0055-02 Promocijas padomes nolikums.pdf2020-10-23 09:11 445K 
[  ]NL0055-02 Promotion Council Regulation.pdf2020-10-23 09:19 454K 
[  ]NL0056-02 Angļu valodas iestpājpārbaudījuma nolikums.pdf2018-06-06 08:05 226K 
[  ]NL0056-02_Regulations on Entrance Examination_EN.pdf2020-10-23 09:19 139K 
[  ]NL0057-02 AVMM iestaājparbaudījumu nolikums_bakalauri_LV.pdf2020-05-25 09:16 1.0M 
[  ]NL0057-02 Entrance Examinnation Regulation_ENG.pdf2020-05-25 09:16 1.1M 
[  ]NL0058-02 Regulations for entrance exam Drawing and composition.pdf2018-03-27 08:11 222K 
[  ]NL0058-02 Zīmēšanas un kompozīcijas iestājpārbaudījuma nolikums Arhitektūrā.pdf2017-12-01 11:51 275K 
[  ]NL006-07_Studiju darbu izstrādāšanas nolikums_2016_2017.pdf2016-06-08 08:44 1.8M 
[  ]NL0060-02 Nolikums par ārpus formālās izglītības studiju rezultātu atzīšanu.pdf2018-11-26 15:09 354K 
[  ]NL0060-02 Regulation on recognition of previous education or professional experience.pdf2020-10-23 09:19 346K 
[  ]NL0062-01 Nolikums par studijām klausītāja statusā.pdf2014-10-28 08:55 244K 
[  ]NL0062-01_Study Regulations for Attendees.pdf2020-03-19 21:28 1.0M 
[  ]NL0071-03_1.pielikumsRISEBA_rekomendeto_zinātnisko_aktivitasu_saraksts.pdf2023-11-28 13:53 198K 
[  ]NL0071-03_Nolikums par akadēmiskā personāla dalības nosacījumiem starptautiskās zinātniski-pētnieciskās .pdf2023-11-28 13:53 218K 
[  ]NL0073-01 Kursa vecākā nolikums.pdf2018-03-27 08:16 194K 
[  ]NL0073-01 Regulation on student group leaders.pdf2020-10-23 09:19 141K 
[  ]NL0074-01 Regulation on preparing a statement on comparison of study courses and an individual learning plan.pdf2020-10-23 09:19 176K 
[  ]NL0074-01 Studiju kursu salīdzinājuma protokola un individuālā studiju plāna sagatavošanas nolikums.pdf2015-07-01 09:22 7.2M 
[  ]NL0075-01 Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem.pdf2015-11-20 13:41 330K 
[  ]NL0078-01_Akademiskā godīguma kodekss.pdf2019-09-20 09:35 245K 
[  ]NL0078-01_Code of academic integrity.pdf2019-09-20 09:34 188K 
[  ]NL0079-01 Nolikums par akadēm.person._PUBLICĒŠANOS_LV.pdf2020-10-23 09:11 483K 
[  ]NL0079-02_Nolikums par akadēmiskā personāla zinātnisko pētījumu rezultātu publicēšanos nosacījumiem.pdf2023-11-28 13:53 205K 
[  ]NL0079-1 Regulation on the conditions for publication of academic staff’s research results.pdf2020-10-23 09:19 588K 
[  ]NL0091-01_EN_MAĢISTRA darbu izstradasanas nolikums_BEF.doc2021-05-06 10:44 1.9M 
[  ]NL0091-01_EN_MAĢISTRA darbu izstradasanas nolikums_BEF.pdf2021-05-06 10:44 1.1M 
[  ]NL0092-01_AVMM_BAKALAURA darbu izstrādāšanas nolikums.pdf2023-11-29 14:07 589K 
[  ]NL0093-01_AVMM_MAĢISTRA darbu izstrādāšanas nolikums_AVMM_LV.pdf2023-11-29 14:07 580K 
[  ]NL0094-01 Kursa darbu izstrādāšanas nolikums_st.virziens_EKONOMIKA_VADIBA_ADMINISTRESANA_NI_PARV.pdf2021-09-27 06:07 777K 
[  ]NL0094-01_ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ КУРСОВЫХ РАБОТ_Для направлений учебы_Экономика_Упра.pdf2021-09-27 06:07 921K 
[  ]NL0094-01_COURSE PAPER PREPARATION REGULATION_Economics_Management_Admiinistration.pdf2021-09-27 06:07 772K 
[  ]NL0095-01 Bachelor Thesis Preparation Regulation ARCHITECTURE.pdf2021-09-13 11:27 1.2M 
[  ]NL0095-01_Bakalaura_ darbu izstrādāšanas nolikums_ARHITEKTURA.pdf2021-09-13 11:27 1.1M 
[  ]NL0096-01 Maģistra darbu izstrādāšanas nolikums _ARHITEKTŪRA.pdf2021-09-13 11:27 1.1M 
[  ]NL0096-01_Master Thesis Preparation Regulation_ARCHITECTURE.pdf2021-09-13 11:27 1.2M 
[  ]NL0100-01 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФОРМЛЕНИИ УЧЕБНЫХ РАБОТ.docx.pdf2021-09-23 12:27 1.0M 
[  ]NL0100-01 Studiju darbu noformēšanas nolikums.pdf2021-09-23 12:27 664K 
[  ]NL0100-01 Study_paper_layout_regulation EN.pdf2021-09-23 12:27 812K 
[  ]NL0101_Nolikums par augstskolas RISEBA akadēmiskā personāla darba plānošanu, uzskaiti un atalgojumu.pdf2023-11-28 13:53 174K 
[  ]NT0001-02 Iekšējās kārtības noteikumi.pdf2010-08-31 15:09 221K 
[  ]NT0001-02_Internal Rules and Regulations.pdf2020-03-19 21:39 1.2M 
[  ]NT0002-028 Uzņemšanas noteikumi _2020.-2021._LV..pdf2020-06-01 12:56 9.9M 
[  ]NT0002-28 Admission Requirements_2020_2021.pdf2020-06-01 12:56 9.5M 
[  ]NT0003-03 Bibliotēkas lietošanas noteikumi.pdf2020-03-24 10:19 1.1M 
[  ]NT0003-04 Bibliotēkas lietošanas noteikumi.pdf2020-03-24 10:39 1.1M 
[  ]NT0003-04 Library Rules.pdf2020-03-24 10:48 1.0M 
[  ]NT0006-02 Studiju maksas atlaižu piemērošanas noteikumi.pdf2020-10-23 09:11 306K 
[  ]NT0006-02 Tuition Fee Discount Application Provisions_EN.pdf2020-10-23 09:19 42K 
[  ]NT0010-01 Operational provisions for the scientific research advisor.pdf2019-12-10 15:00 123K 
[  ]NT0012-01 Regulation for developing, amending and closing a study programme.pdf2020-10-23 09:19 378K 
[  ]NT0012-01 Sudiju programmas izstrādāšanas grozījumu veikšanas un slēgšanas noteikumi.pdf2018-04-23 07:20 297K 
[  ]PL0001-02_Academic Personnel Policy.pdf2020-03-19 21:23 6.9M 
[  ]PL0001-02_Akadēmiskā personāla politika_11.09.2019.pdf2023-11-27 10:51 6.3M 
[  ]PL0001-02_Akadēmiskā personāla politika_LV.pdf2020-03-19 21:13 6.3M 
[  ]PL0002-02 Kvalitātes politika.pdf2018-03-02 08:01 299K 
[  ]PL0002-02 Quality Policy.pdf2020-10-23 09:22 461K 
[  ]PL0002-03_Kvalitātes_politika.pdf2023-11-15 11:22 680K 
[  ]PL0002-03_Quality Policy.pdf2023-11-15 11:22 488K 
[  ]PL0003 Informācijas drošības noteikumi studējošiem.pdf2023-11-14 10:58 180K 
[  ]PL0003 Informācijas drošības noteikumi viesmācībspēkiem.pdf2023-11-14 10:58 201K 
[  ]PL0003 Informācijas drošības politika politika darbiniekiem.pdf2023-11-14 10:58 233K 
[DIR]PR 0001-02 Dokumentu vadības procedūra/2021-09-08 12:08 -  
[  ]PR0001_01_Dokumentu vadibas procedūra.pdf2009-10-05 10:26 182K 
[  ]PR0002_01_Iksejais kvalitates audits.pdf2009-10-05 10:26 169K 
[  ]PR0007-01 New Study Programme Development Process at RISEBA.pdf2020-10-23 09:22 79K 
[  ]PR0007_01_Jaunas studiju programmas izstrādes process RISEBA.pdf2018-09-03 08:28 214K 
[  ]PR0008-02_Annex1- Procedure for Examination of Complaints and Proposals.pdf2020-10-23 09:24 113K 
[  ]PR0008-02_Annex2_Procedure for Examination of Complaints and Proposals.pdf2020-10-23 09:24 627K 
[  ]PR0008-02_Procedure for Examination of Complaints and Proposals.pdf2020-10-23 09:24 921K 
[  ]PR0008-02_RU_Prilozhenije2_Sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas procedūra.pdf2020-10-23 09:43 594K 
[  ]PR0008-02_RU_Sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas procedūra.pdf2020-10-23 09:43 412K 
[  ]PR0008-02_Sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas procedūra.pdf2020-10-23 09:11 393K 
[  ]PR0008-02_Sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas procedūra_2. pielikums.pdf2020-10-23 09:11 415K 
[  ]PR0010-01 Procedure for Preparation of Annual Self-assessment Reports.pdf2020-10-23 09:22 112K 
[  ]PR0010_01_Ikgadējo Pašnovērtējumu ziņojumu sagatavošanas kārtība.pdf2019-12-10 13:20 143K 
[  ]PR0012-03 Process of Updating the Course_Module Specification.pdf2020-10-23 09:22 177K 
[  ]PR0012_03 Studiju kursa apraksta apstiprināšanas process.pdf2018-08-31 12:10 803K 
[  ]PR0014-01 SURVEYING PROCEDURE UNIVERSITY OF BUSINESS, ARTS AND TECHNOLOGY RISEBA.pdf2020-10-23 09:22 6.5M 
[  ]PR0014-02_Aptauju veikšanas kārtība Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA.pdf2020-10-23 09:11 6.1M 
[  ]PR0014-02_Aptauju veikšanas kārtība Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA_ar PIELIKUMIE.pdf2023-11-27 12:19 6.1M 
[  ]PR0020-01 Procedure of RISEBA Faculty Member Assessment.pdf2020-10-23 09:22 2.6M 
[  ]PR0020_01_RISEBA mācībspēka izvērtēšanas procedūra.pdf2013-09-10 09:12 4.3M 
[  ]PR0021-1_Academic Staff Peer Rewiew Procedure at RISEBA.pdf2020-03-19 21:39 3.0M 
[  ]PR0021_01_Hospitācijas procedūra.pdf2019-12-10 13:21 371K 
[  ]PR0021_02 Hospitācijas procedūra.pdf2023-11-29 07:27 257K 
[  ]PR0021_02 Hospitācijas procedura_veidlapa.docx2023-11-29 07:27 56K 
[  ]PR0023-03_Study plan approval process.pdf2020-10-23 09:22 369K 
[  ]PR0023-04 Studiju plāna apstiprināšanas procedūra_BLOKSHEMA_16.04.21.pdf2021-09-27 06:07 493K 
[  ]PR0023-04 Study Plan Approval Procedure_16.04.21_EN.pdf2021-09-27 06:07 661K 
[  ]PR0023_03_Studiju plāna apstiprināšanas process.pdf2018-05-23 10:39 292K 
[  ]PR0024-02_Process of Approving Changes in Study Plans.pdf2020-10-23 09:22 12K 
[  ]PR0024_02_Studiju plānu izmaiņu apstiprināšanas process.pdf2018-05-23 10:41 120K 
[  ]PR0025_Tālmācības studiju darbu vērtēšanas process.pdf2019-12-10 13:23 260K 
[  ]PR0026_Tālmācības studiju darbu plānošanas process.pdf2019-12-10 13:23 252K 
[  ]PR0028-02 Procedures for Making Planned Changes to Classes.pdf2020-10-23 09:22 394K 
[  ]PR0028_02_Plānoto nodarbību izmaiņu veikšanas process.pdf2018-09-03 09:03 255K 
[  ]PR0029-01 Riseba group tutor’s work.pdf2020-10-23 09:22 209K 
[  ]PR 0029-02 RISEBA KURATORA DARBĪBAS KĀRTĪBA.pdf2023-11-29 07:27 245K 
[  ]PR0029_01_Kuratoru darbības pagaidu kārtība.pdf2018-09-03 09:07 534K 
[  ]PR0032 01 RISEBA Study course assessment process.pdf2020-03-24 09:52 76K 
[  ]PR0032_01_Studiju kursa novērtēšanas process.pdf2019-12-10 13:24 144K 
[  ]PR0033-01 Erasmus+ programme mobility organisation procedure.pdf2020-10-23 09:22 598K 
[  ]PR0033_01 ERASMUS+ programmas mobilitātes organizēšanas kārtība augstskolā RISEBA.pdf2017-10-02 12:16 2.9M 
[  ]PR0034-01 International Student Admission Process.pdf2020-10-23 09:22 218K 
[  ]PR0034_01_Ārvalstu studentu uzņemšanas process.pdf2017-12-29 13:32 214K 
[  ]PR0035-01 RISEBA Admission Test organization process.pdf2020-10-23 09:22 160K 
[  ]PR0035_01_RISEBA Uzņemšanas testa (Admission test) organizācijas darba kārtība un process.pdf2017-12-29 13:38 350K 
[  ]PR0036-02 Procedures for Evaluating the Work of Administrative Staff Members.pdf2020-10-23 09:22 613K 
[  ]PR0036_02_RISEBA administratīvā personāla darba izvērtēšanas kārtība.pdf2019-07-01 11:42 479K 
[  ]PR0037-01 RISEBA Academic Year Report Preparation Process.pdf2020-10-23 09:22 384K 
[  ]PR0037_01_RISEBA Studiju gada pārskata sagatavošanas process.pdf2018-09-06 14:05 237K 
[  ]PR0038_01_Budžeta vietu piešķiršanas un rotācijas kārtība.pdf2019-04-02 11:47 348K 
[  ]PR0038_01_Order of granding and rotating budget places.pdf2019-04-04 09:29 106K 
[  ]PR0046-01 Studējošo apmeklētības monitoringa procedūra.pdf2021-09-08 11:31 1.5M 
[  ]Performance Management System.doc2023-11-21 11:02 443K 
[  ]RISEBA Competence model.pdf2020-05-12 13:54 157K 
[  ]RISEBA Kompetenču modelis.pdf2014-08-20 12:54 271K 
[  ]RISEBA Strategy 2018-2020.pdf2018-05-14 08:00 536K 
[  ]RISEBA_Strategija_2027_v_2022-06-13_LV.pdf2023-11-15 09:37 8.4M 
[  ]RISEBA_Strategy_Deck_2027_v_2022-06-13_EN.pdf2023-11-15 09:37 8.2M 
[  ]RISEBA strategija LV 2017_2020.pdf2017-11-14 14:15 73K 
[  ]Vispārīgā personas datu aizsardzības politika.pdf2023-11-14 10:58 356K 
[  ]rik-150-2020-en.pdf2020-10-14 10:22 635K 
[  ]rik-150-2020-ru.pdf2020-10-14 10:22 674K 
[  ]rik-150-2020.pdf2020-10-14 10:22 643K 
[  ]tehnika.xlsx2023-12-04 12:19 13K 

Apache/2.4.41 (Ubuntu) Server at doc.riseba.lv Port 80